Thời khóa biểu mới

Liên kết web

Danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên

Tổ: Văn


 

Họ và tên: ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP

Ngày sinh:11/03/1967

Năm vào ngành:1990

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

Ngày sinh:12/09/1980

Năm vào ngành: 2005

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn

 

Họ và tên: VŨ THỊ KIỀU GIANG

Ngày sinh: 24/08/1977

Năm vào ngành: 1999

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn

 

Họ và tên: ĐỖ THU HÀ

Ngày sinh:12/09/1985

Năm vào ngành:2007

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Văn

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG

Ngày sinh: 01/09/1963

Năm vào ngành:1985

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn


 

Họ và tên: VŨ THỊ THANH HƯNG

Ngày sinh: 24/12/1972

Năm vào ngành:1994

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn

 

Họ và tên: TRẦN THỊ HỒNG MINH

Ngày sinh:16/11/1984

Năm vào ngành: 2007

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn

Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

Ngày sinh: 30/12/1973

Năm vào ngành:1995

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC THANH

Ngày sinh: 11/10/1981

Năm vào ngành: 2005

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ ÁNH THU

Ngày sinh: 16/12/1973

Năm vào ngành:1994

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn

 

Họ và tên: TRIỆU THỊ THU THỦY

Ngày sinh: 07/12/1960

Năm vào ngành:1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn

Tổ: Toán

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM DUNG

Ngày sinh: 28/06/1979

Năm vào ngành: 2002

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán - Tin

 

Họ và tên: NGUYỄN THÙY DUNG

Ngày sinh: 06/10/1983

Năm vào ngành: 2007

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tin

 

Họ và tên: TRẦN VĂN DŨNG

Ngày sinh: 05/01/1952

Năm vào ngành: 1979

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán

Đã nghỉ hưu

 

Họ và tên: VŨ THỊ KIM HUÂN

Ngày sinh: 09/06/1974

Năm vào ngành: 1996

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ XUÂN LAN

Ngày sinh: 20/07/1957

Năm vào ngành:1980

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán

Đã nghỉ hưu

 

Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH MAI

Ngày sinh: 17/10/1952

Năm vào ngành:1979

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán

Đã nghỉ hưu

 

 Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM THANH

Ngày sinh: 10/03/1983

Năm vào ngành: 2006

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán

 

 Họ và tên: HÀ THỊ KIM THÚY

Ngày sinh: 01/09/1970

Năm vào ngành:1991

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán

 

 Họ và tên: NGUYỄN THANH TOẢN

Ngày sinh: 10/07/1964

Năm vào ngành: 1988

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán

 

Họ và tên: NGUYỄN ANH TUẤN

Ngày sinh: 14/04/1977

Năm vào ngành: 2001

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán

Đã chuyển trường

 

 Họ và tên: PHAN THỊ THANH VÂN

Ngày sinh: 13/12/1981

Năm vào ngành:2004

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán

 

 Họ và tên: HỨA THỊ SA

Ngày sinh: 

Năm vào ngành:

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tin

Đã chuyển

Tổ: Tự nhiên


 

 Họ và tên: NGUYỄN NGỌC CÁCH

Ngày sinh: 01/01/1954

Năm vào ngành: 1975

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sinh

Đã về hưu

 

 Họ và tên: NGUYỄN ĐỊCH DUẨN

Ngày sinh: 16/02/1978

Năm vào ngành: 2001

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hóa

Đã chuyển

 

 Họ và tên: ĐINH XUÂN HẢI

Ngày sinh: 20/08/1981

Năm vào ngành: 2005

Trình độ chuyên môn: CĐ KTCN

 

 Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẬU

Ngày sinh: 25/07/1976

Năm vào ngành: 1998

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sinh


 

 Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOA

Ngày sinh: 25/08/1971

Năm vào ngành: 1998

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sinh

 

Họ và tên: PHẠM THỊ MAI HOA

Ngày sinh: 20/02/1962

Năm vào ngành: 1983

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lí

 

Họ và tên: LÊ THỊ VĨNH HÒA

Ngày sinh:  26/06/1973

Năm vào ngành: 1995

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sinh

 

Họ và tên: DƯƠNG THÚY HOÀN

Ngày sinh: 10/03/1965

Năm vào ngành: 1987

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lí

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGUYỆT MINH

Ngày sinh: 04/09/1983

Năm vào ngành: 2007

Trình độ chuyên môn:Cử nhân Hóa

 

Họ và tên: BẠCH VĂN PHONG

Ngày sinh: 05/11/1956

Năm vào ngành:1978

Trình độ chuyên môn:Cử nhân Lí

 

Họ và tên: BÙI THỊ THÚY QUỲNH

Ngày sinh: 26/04/1985

Năm vào ngành: 2007

Trình độ chuyên môn:Cử nhân Hóa


Họ và tên: PHAN SƠN

Ngày sinh: 15/04/1957

Năm vào ngành:1981

Trình độ chuyên môn:Cử nhân Lí

 

Họ và tên: ĐỖ THỊ THANH TÂM

Ngày sinh: 05/09/1979

Năm vào ngành: 2002

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hóa

 

Họ và tên: TẠ VĂN TẬP

Ngày sinh: 18/06/1952

Năm vào ngành:1975

Trình độ chuyên môn:Cử nhân Lí

 

Họ và tên: TRẦN QUANG THỂ

Ngày sinh: 06/07/1959

Năm vào ngành:1980

Trình độ chuyên môn:Cử nhân Lí

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ CHÚC THỦY

Ngày sinh: 01/04/1980

Năm vào ngành: 2002

Trình độ chuyên môn:Cử nhân KTCN

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH THÚY

Ngày sinh: 20/08/1975

Năm vào ngành:1997

Trình độ chuyên môn:Cử nhân Sinh

 

Họ và tên: ĐỖ ĐỨC TIẾN

Ngày sinh: 10/07/1952

Năm vào ngành:1976

Trình độ chuyên môn:Cử nhân KTCN

Đã về hưu

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ TOÀN

Ngày sinh: 14/02/1962

Năm vào ngành:1987

Trình độ chuyên môn:Cử nhân Lí

Tổ: Xã hội

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

Ngày sinh: 19/02/1978

Năm vào ngành:1999

Trình độ chuyên môn:Cử nhân TDTT

 

Họ và tên: HOÀNG HẢI ĐOÀN

Ngày sinh: 25/03/1984

Năm vào ngành:2007

Trình độ chuyên môn:Cử nhân TDTT

 

Họ và tên:NGUYỄN THỊ HẰNG

Ngày sinh: 30/09/1978

Năm vào ngành: 2003

Trình độ chuyên môn:Cử nhân Văn

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Ngày sinh: 10/09/1982

Năm vào ngành: 2005

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sử

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Ngày sinh: 10/10/1980

Năm vào ngành: 2007

Trình độ chuyên môn:Cử nhân TDTT

 

Họ và tên: PHẠM HỒNG LẠC

Ngày sinh: 13/02/1967

Năm vào ngành: 1990

Trình độ chuyên môn:Cử nhân TDTT

 

Họ và tên: PHẠM THỊ BÍCH LIÊN

Ngày sinh: 04/07/1965

Năm vào ngành:1987

Trình độ chuyên môn:Cử nhân Anh

 

Họ và tên: LÊ THỊ NGUYỆT NGA

Ngày sinh: 04/01/1971

Năm vào ngành: 1993

Trình độ chuyên môn:Cử nhân Sử


Họ và tên: LÊ BÍCH NGỌC

Ngày sinh: 29/10/1978

Năm vào ngành: 2001

Trình độ chuyên môn:Cử nhân Văn

 

Họ và tên: LẠI THỊ HỒNG NHUNG

Ngày sinh: 10/12/1981

Năm vào ngành: 2003

Trình độ chuyên môn:Cử nhân Địa

 

Họ và tên:HOÀNG THỊ NỤ

Ngày sinh: 07/10/1963

Năm vào ngành: 1985

Trình độ chuyên môn:Cử nhân Chính trị

 

Họ và tên: LÊ NAM PHONG

Ngày sinh: 24/05/1977

Năm vào ngành: 1999

Trình độ chuyên môn:Cử nhân Anh

 

Họ và tên: BÙI THỊ BÍCH THỦY

Ngày sinh: 27/09/1976

Năm vào ngành: 1997

Trình độ chuyên môn:Cử nhân Anh

 

Họ và tên: ĐẶNG THỊ MINH TRANG

Ngày sinh: 28/11/1971

Năm vào ngành: 1993

Trình độ chuyên môn:Cử nhân Anh

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN

Ngày sinh: 30/10/1979

Năm vào ngành: 2007

Trình độ chuyên môn:Cử nhân Anh

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HÀ

Ngày sinh: 11/01/1988

Năm vào ngành:

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa Lí

Đã chuyển

 

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

Ngày sinh: 17/04/1988

Năm vào ngành:

Trình độ chuyên môn:Cử nhân Địa

Đã chuyển

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Ngày sinh: 26/10/1988

Năm vào ngành:

Trình độ chuyên môn:Cử nhân Sử

Đã chuyển


Tổ: Văn phòng

 

Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

Ngày sinh: 19/11/1959

Chức vụ: Bảo vệ

 

Họ và tên: ĐỖ THỊ NGỌC OANH

Ngày sinh: 20/10/1981

Chức vụ: Kế toán

 

Họ và tên: HÀ THẾ VINH

Ngày sinh: 20/08/1953

Chức vụ: Bảo vệ

Đã về hưu

Designed by Business wordpress themes and freepoker.